|SK/ENG| Víkend v Košiciach - 10 miest, ktoré musíš vidieť!

5 August 2019

Keď som si pred pár týždňami plánovala kam pôjdem na letné výletíky, priznám sa, že som sa nechala trošku inšpirovať českým párom travel blogerov, ktorí s nadšením cestujú po Slovensku. Mala som síce vyhliadnuté iné Európske metropoly ale úplne som sa nadchla pre myšlienku, že by som si trošku oddýchla od ďalekého sveta a začala spoznávať krásy, ktoré máme u nás „doma“. Pamätám sa, že som si pri prezeraní ich úžasného Instagram feedu len pomyslela: „Tak ja sa stále hrabem do zahraničia a pritom som nebola ani len v Košiciach.?!“ Takže plán bol hneď jasný. Ide sa do Košíc.

Jeden júlový piatok som nasadla v Bratiske na vlak a šinula si to 5 hodín na opačný koniec republiky. V článku nájdeš mojich top 10 miest, ktoré pri návšteve Košíc musíš určite vidieť a okrem toho ti dám aj tip na reštiku a ubytko.

---------------------------------------------------------------------

When I was planning my next summer trip some time ago, I admit that I was a little inspired by a Czech couple of travel bloggers, who ere enthusiastically travelling through Slovakia. I wanted to go to other European capitals, but I was very excited about the idea, that I would relax a little from the "big outside world" and start to discover the beauty we have in our home. When I was checking their amazing Instagram feed, I just thought to myself: "So I'm thinking about going abroad and I still haven't even visited Košice?!" So the plan was clear. I'm going to Košice.

So one day I got on the train in Bratislava and travelled for 5 hours to the other side of the country. In this article, you will find my top 10 places, which you must definitely see when visiting Košice and on top of that, I will give you a tip for a restaurant and accommodation.

Košice - kópia

Top 10 miest, ktoré musíš vidieť / Top 10 must-see places


1. Dóm sv. Alžbety

Asi najpôsobivejšia stavba v celých Košiciach, ktorá vyzerá úžasne z každého uhla. Nachádza sa na Hlavnej ulici oproti štátnemu divadlu. Je to najväčší kostol na Slovensku a zároveň aj najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Táto dominantná stavba je krásna vo dne aj v noci. Každý krát, keď som prechádzala okolo tejto nádhery zo 14. storočia, mi bolo ľúto, že také úžasné stavby sa dnes už vôbec nestavajú. Parádny výhľad na celé mesto sa ti naskytne po vyšliapaní 165 schodov zo 60 metrovej Žigmundovej veže.

----------------------------------------

1. St. Elizabeth Cathedral

Perhaps the most impressive building in all of Košice, which looks amazing from every angle. Located on Hlavna Street opposite the State Theater. It is the largest church in Slovakia and also the easternmost Gothic cathedral in Europe. Every time I walked around this 14th-century splendor, I was kinda sad that we aren't building such amazing buildings anymore. You can get a great view of the whole city by climbing 165 steps from the 60-meter Žigmund Tower.

_DSC5665.JPG
_DSC5665.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0252.JPG
_DSC5708 - kópia.JPG
_DSC5708 - kópia.JPG
_DSC5695.JPG
_DSC5695.JPG
_DSC5740.JPG
_DSC5740.JPG

2. Štátne divadlo – krásna stavba dokončená v roku 1899. Nachádza sa zhruba v strede Hlavnej ulice a pred ňou sa nachádza menší parčík so spievajúcou fotnánou.

----------------------------------------

2. State Theater - a beautiful building completed in 1899. It is located in the middle of Hlavna Street. In front of the building is a small park with a singing fountain.


3. Spievajúca fontána

Toto bolo miesto, kde som sa počas môjho pobytu v Košiciach zastavila niekoľko krát. Voda vo fontáne strieka do rytmu hudby a v noci je navyše aj krásne osvetlená. Pripomínala mi trošku takú mini verziu hrajúcej fontány, ktorú sme videli vo Vegas. Táto spievajúca fontána je navyše výnimočná v tom, že je najstaršou spievajúcou fontánou v Československu. V repertoári má podľa wikipédie až 100 piesní, ktoré obyvateľom a návštevníkom spríjemňujú chvíle strávené v meste.

----------------------------------------

3. Singing Fountain

This was the place where I stopped several times during my stay in Košice. The water in the fountain squirts to the rhythm of music and is also beautifully lit at night. It reminded me of a kind of mini version of the playing fountain we saw in Vegas. This singing fountain is extraordinary in that it is the oldest singing fountain in Czechoslovakia. According to Wikipedia, it has up to 100 songs in its repertoire.

_DSC5524.JPG
_DSC5524.JPG
_DSC5541.JPG
_DSC5541.JPG
_DSC5486.JPG
_DSC5486.JPG

4. Žobrákov dom

Podľa legendy, žil kedysi v Košiciach žobrák, ktorý si nažobral toľko peňazí, že si za ne postavil dom priamo na Hlavnej ulici. Na strechu domu si dal sochu, kde sa zdraví a ďakuje Košičanom. Takže ehm.., kto ešte mení profesiu?

----------------------------------------

4. Beggar's House

According to legend, a beggar once lived in Košice, who had earned so much money that he built a house directly on Hlavna Street. On the roof of the house, he put a statue where he greets and thanks to the Košice people. So, um ... who else changes the profession?5. Jakabov palác

Na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice stojí tento palác ako vystrihnutý z dávnych čias. Veľa ľudí preto možno prekvapí fakt, že táto budova bola dokončená v 20. storočí a dal si ju sám pre seba postaviť košický staviteľ Peter Jakab. Pri jeho rekonštrukcii boli dokonca použité aj vyradené kamenné časti z Dómu svätej Alžbety. WoW. Viac takýchto Jakabov, prosím!

----------------------------------------

5. Jakab's Palace

At the corner of Mlynská and Štefánikova Street, this palace stands out from the rest of the building because it looks like from medieval times. Many people may be surprised, that this building was completed in the 20th century and was built by the builder Peter Jakab of Košice. During its reconstruction, even discarded stone parts from the Cathedral of St. Elizabeth were used. WoW. More such Jakabs, please!


6. Erb mesta Košice

Vznikol už z roku 1369, kedy ho mestu udelil kráľ Ľudovít I. Veľký. Plastiku mestského erbu môžete obdivovať v parku pred Dómom svätej Alžbety.

----------------------------------------

6. Coat of arms of the city of Kosice

It was founded in 1369, when it was awarded the city by King Louis I. the Great. You can admire it in the park in front of St. Elizabeth's Cathedral.7. Hrnčiarska ulica

Toto je určite najmalebnejšia ulička v meste. Dobová dlažba a malé domčeky z nej robia obľúbenú atrakciu v meste. Je prezývaná aj ako Ulička remesiel, keďže sa tu nachádzajú všetky staré remeslá ako kováčstvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo, pekárstvo či bylinkárstvo.

----------------------------------------

7. Pottery Street

This is the most picturesque alley in the city. Period tiles and small houses make it a popular attraction in the city. It is also known as the Craft Alley, as it contains all the old crafts such as blacksmithing, woodcarving, pottery, bakery or herbalism.


8. Východoslovenská galéria

Pre všetkých nadšencov umenia a pre všetkých, ktorí potrebujú náhradný program, v prípade zlého počasia. Táto galéria je zameraná na umenie vo Východoslovenskom kraji a v súčasnosti vlastní viac ako 7000 umeleckých diel z 19., 20., a 21. storočia.

----------------------------------------

8. East Slovak Gallery

Great for all art enthusiasts and for all who need a replacement program in case of bad weather. This gallery focuses on art in the Eastern Slovakia region and currently owns more than 7000 works of art from the 19th, 20th, and 21st centuries.9. Staromestská radnica

Na mieste radničnej budovy, stáli kedysi dávno v 13. storočí dva bohaté meštianske domy, ktoré boli neskôr spojené a od začiatku 17. storočia v nich sídlila mestská radnica. Dnes sa táto budova využíva na reprezentačné účely.

----------------------------------------

9. Old Town Hall

Onthe site of the Town Hall building, there were two rich burgher houses in the 13. century, which were later connected and from the beginning of the 17th century, they housed the town hall. Today, this building is used for representative purposes.10. Mestský park

Park sa nachádza medzi železničnou stanicou a centrom mesta. Okrem fontán, jazierok a miest na relax tam nájdete aj hudobný altánok či letné kúpalisko. V parku bol pre cisárovnú Sissi postavený aj elegantný pavilón švajčiarskeho štýlu.

----------------------------------------

10. City park

The park is located between the railway station and the city center. In addition to fountains, lakes, and places to relax, there is also a gazebo and summer swimming pool. An elegant Swiss-style pavilion was built for Empress Sissi in the park.

IMG_0277.JPG
IMG_0277.JPG
_DSC5445.JPG
_DSC5445.JPG
941AF1D6-6494-4CFF-8C75-FF0770E60105.JPG
941AF1D6-6494-4CFF-8C75-FF0770E60105.JPG
_DSC5744.JPG
_DSC5744.JPG
7FA6B4BA-F9DB-4D71-B5F8-961D8ADB2887.JPG
7FA6B4BA-F9DB-4D71-B5F8-961D8ADB2887.JPG
_DSC5501.JPG
_DSC5501.JPG
_DSC5376.JPG
_DSC5376.JPG

Tip na jedlo / Where to eat

Hlavná ulica je od jej začiatku až po koniec lemovaná reštauráciami a podnikmi rôzneho druhu. Vyberať si rozhodne máš z čoho. Ja som si nechala poradiť od milej recepčnej v City Residence Apartmánoch. Keďže som chcela ochutnať, ako u nás na východe pripravujú tradičnú kuchyňu, bola mi odporučená reštaurácia Med Malina. Med Malina je milá reštika so zlatými čašníčkami v chutných sukienkach a naozaj výborným jedlom.

----------------------------------------

From the beginning to the end, Hlavná street is lined with restaurants and businesses of various kinds. You definitely have a lot to choose from. I got advice from a nice receptionist at City Residence Apartments. Because I wanted to taste how they prepare traditional cuisine in the east, she sent me to "Med Malina" which translates as Honey Raspberry. Honey Raspberry is a cozy restaurant with sweet waiters in cute skirts and really delicious food.

IMG_0083.JPG
IMG_0083.JPG
621B54F8-8754-4CBE-904C-72014C775FAE.JPG
621B54F8-8754-4CBE-904C-72014C775FAE.JPG
IMG_9900.JPG
IMG_9900.JPG

Tip na ubytovanie / Where to stay

Keď som hľadala vhodné ubytovanie v Košiciach, mojimi kritériami boli poloha, pohodlie a vlastná kuchyňa. Chcela som byť veľmi blízko centra a ubytovanie s vlastnou kuchyňou vyhľadávam, kvôli môjmu momentálnemu špeciálnemu stravovaniu. Štýlový a komfortný hotel City Residence Apartment, spĺňal všetky moje kritériá a dokonca aj niečo navyše. Nachádza sa neďaleko Hlavnej ulice, čiže všetko podstatné som mala v pešej vzdialenosti. Útulný, priestranný apartmán so saunou a vírivou vaňou úplne prekonal moje očakávania. Navyše raňajky boli geniálne a personál veľmi zlatý a ochotný. Ak sa znova zatúlam do Košíc, určite sa sem rada vrátim.

----------------------------------------

When I was looking for suitable accommodation in Košice, my criteria were location, comfort, and my own kitchen. I wanted to be very close to the center and I'm often looking for accommodation with my own kitchen because of my special diet at the moment. The stylish and comfortable City Residence Apartment Hotel met all my criteria and it was even something extra. It is located near the Hlavná street, so I had everything within walking distance. Cozy, spacious apartment with sauna and whirlpool completely exceeded my expectations. Besides, the breakfast was brilliant and the staff was very nice and helpful. If I ever wander in Košice again, I will definitely be back here.

app4_01.jpg
app4_01.jpg
IMG_0410.JPG
IMG_0410.JPG
6.jpg
6.jpg

Takže čo som stihla za víkend zistiť o Košiciach?

 • Košice majú veľa „naj“. Najväčší kostol, najstarší maratón v Európe, najdlhšiu promenádu, najvýchodnejšiu gotickú katedrálu, najväčšiu zoologickú záhradu v strednej Európe ....
 • Napriek tomu, že sa po celej Hlavnej ulici tiahnu električkové trate, električku tam budete čakať márne. Už dávno totiž nepremávajú.
 • Hlavná ulica má 1,2 km.
 • Ľudia sú veľmi priateľskí a radi sa rozprávajú.
 • Čakala som nejaký vyhrotený dialekt, ale s každým, s kým som prišla do kontaktu, som rozprávala rýdzo po slovensky :D
 • Hlavnou ulicou kedysi pretekal Čermelský potok, ktorý dnes pripomína kamenná imitácia.

Celkovo na mňa naše druhé najväčšie mesto pôsobilo veľmi príjemne a rada sa sem opäť vrátim. Navyše som teraz namotivovaná na ďalšie potulky po Slovensku. :)

----------------------------------------

So what did I discover about Košice over the weekend?

 • Košice has many "best". The largest church, the oldest marathon in Europe, the longest promenade, the easternmost Gothic cathedral, the largest zoo in Central Europe...
 • Even though there are railways all over Hlavná Street, you won't see any trams. They are no longer running.
 • Main Street is 1.2 km long.
 • People are very friendly and they also like to small-talk, which is kind of unexpected. I
 • was expecting some sharp dialect, but with everybody I came in contact with, I spoke in "Pure Slovak" : D
 • Čermelský brook once flowed through Hlavná street, which today resembles a stone imitation.

All in all, our second largest city was very enjoyable for me and I will be happy to come back again. Besides, I am now motivated to wander around Slovakia more. :)